18.4.07

Βιβλιογραφία Κωστόπουλου (γραφείο διδάσκουσας)

ΑΑ
Αγγελοπούλου, Άννα & Αίγλη Μπρούσκου (1994). Επεξεργασία παραμυθιακών τύπων και παραλαγών ΑΤ 700–749. Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.
Αναγνωστόπουλος, Βασίλης (1994). Ποίηση και σχολείο. Αθήνα: Πατάκης.
ΒΒ
Βαρβέρης, Γιάννης & Κώστας Παπαγεωργίου (1995). Ελληνική Ποιητική Ανθολογία Θανάτου. Αθήνα: Καστανιώτης.

ΓΓ
Γρηγοριάδης, Νίκος κ.ά. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Γκράμσι, Αντόνιο (1981). Λογοτεχνία και εθνική ζωή / μτφρ. Χρήστος Μαστραντώνης. Αθήνα: Στοχαστής.


ΔΔ
Διαδρομές (1995), τ. 39, Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο.
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (1996). Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Η διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (1989). Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

ΕΕ

Επιστημονικό Συμπόσιο (1995). Έθνος–Κράτος–Εθνικισμός. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας.
Escarpit, Denise (1995). Η παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ευρώπη: ιστορική επισκόπηση. Αθήνα: Καστανιώτης.

ΖΖ
Ζερβού, Αλεξάνδρα (1992). Λογοκρισία και αντιστάσεις στα κείμενα των παιδικών μας χρόνων: ο Ροβινσώνας, Η Αλίκη και το Παραμύθι χωρίς όνομα–ανάγνωση από μία ενήλικη. Αθήνα: Οδυσσέας.

ΚΚ
Κανατσούλη, Μένη (1997). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας.Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Καντάς, Σ. κ.ά. (1984). Ερμηνευτικές αναλύσεις νεοελληνικών κειμένων: Α΄ μέρος: ποίηση–πεζογραφία. Αθήνα: Πατάκης.
Καρβέλης, Τάκης (1983). Η νεότερη ποίηση: θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Καρπόζηλου, Μάρθα (1994). Το Παιδί στη χώρα των βιβλίων. Αθήνα: Καστανιώτης.
Καφαντάρης, Κώστας (1988). Το Φιδόδεντρο. Αθήνα: Οδυσσέας.
Καφαντάρης, Κώστας (1988). Ο Φεγγαράς. Αθήνα: Οδυσσέας.
Κουρετζής, Λάκης (1990). Το θέατρο για παιδιά στην Ελλάδα. Αθήνα: Καστανιώτης.

ΜΜ
Μαρινάκου, Ευγενία (1995). Το κείμενο και η γοητεία της εξερεύνησής του: μία προσωπική ανάγνωση. Αθήνα: Επικαιρότητα.
Μαυρομάτης, Γιάννης Κ. (1995). Τα «περί της ξενητειάς» ποιήματα.Ηράκλειο: Βικελαία Βιβλιοθήκη.
Μπαλάσκας, Κώστας (1990). Ταξίδι με το κείμενο: προτάσεις για την ανάγνωση της Λογοτεχνίας. Αθήνα: Επικαιρότητα.
Μπενάτσης, Απόστολος (1994). Το σημειωτικό τετράγωνο: σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη λογοτεχνία. Αθήνα: Επικαιρότητα.
Μπρούσκου, Αίγλη (1992). «‘Ο Αυγερινός και η Πούλια’, ‘Ο Γιάννος και η Μαριώ’ από το μύθο στο παραμύθι», Εθνολογία, 1, 117–141.

ΝΝ
Ντ’ Όρτα, Μαρτσέλο (1997). Ο Δάσκαλος που ακόμη μαθαίνει: η έκθεση της ζωής μου και καινούριες εκθέσεις μαθητών μου / μτφρ. Βανέσσα Α. Λάππα. Αθήνα: Γνώση.
ΞΞ
ΟΟ
Όργουελ, Τζώρτζ (1978). 1984/μτφρ. Ν. Μπάρτη. Αθήνα: Κάκτος.

ΠΠ
Παγανός, Γιώργος (1983). Η νεοελληνική πεζογραφία. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Παπανικολάου, Ρ. & Τ. Τσιλιμένη (1992). Η παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο: θεωρία και πράξη. Αθήνα: Καστανιώτης.
Παπασταϊκούδης, Νίκος Ι. (1989). Κειμενοδιφική ανάλυση: πρόταση και ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για την επιστημονική εξέταση λογοτεχνικών κειμένων. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.
Παπαλιού, Ντορίνα (1996). Άκου μια Ιστορία: η παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και η αναβίωσή της στις μέρες μας . Αθήνα: Ακρίτας.
Παραμύθια από τη Λογοτεχνία (1995) /μτφρ. Γιάννης Βαλούρδος. Αθήνα: Απόπειρα.
Πενάκ, Ντανιέλ (1996). Σαν ένα μυθιστόρημα / μτφρ. Ρένα Χάτχουτ. Αθήνα: Καστανιώτης.
Παννελλήνια Ένωση Φιλολόγων (1994). Σεμινάριο 17: Εθνική συνείδηση και ιστορική Παιδεία. Αθήνα.

ΣΣ
Σαμαρά, Ζωή (1987). Προοπτικές του κειμένου.
Σουλιώτης, Μίμης (19952). Αλφαβητάριο για την ποίηση. Θεσσαλονίκη: Δεδούδης.
ΤΤ
Τσολάκης, Χρίστος κ.ά. (χ.χ.). Έκφραση–έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Α’: βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολάκης, Χρίστος κ.ά. (19902). Έκφραση–έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Β’: βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολάκης, Χρίστος κ.ά. (1990). Έκφραση–έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Γ’: βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολάκης, Χρίστος κ.ά. (19945). Έκφραση–έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Γ’. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Τσολάκης, Χρίστος κ.ά. (19957). Έκφραση–έκθεση για το Λύκειο, τεύχος Β’: βιβλίο του καθηγητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

ΧΧ
Xάξλευ, Άλντους (1980). Θαυμαστός καινούριος κόσμος/Ελένη Κυπραίου. Αθήνα: Κάκτος.

ξενόγλωσσα βιβλία

Abbs, Peter & John Richardson (1990). The Forms of narrative: a practical study guide for English. Cambridge: Cambridge University Press.
Abbs, Peter & John Richardson (1990). The Forms of poetry: a practical study guide for English. Cambridge: Cambridge University Press.
Alvarado, M. & Ο. Boyd–Barret eds. (1992). Media Education: an introduction. British Film Institute.
Alvarado, Manuel, Gutch, Robin & Tana Wollen (1987). Learning the Media: an introduction to Media Teaching. London: Macmillan.
Andrew, Moira (1990). Language in Colour: themes for teaching children from five to nine years with poetry as the starting point. – Twickenham: Belair.
Andrew, Moira (1991). Words with wings: ideas for writing in different forms and contexts for teachers of children aged five to eleven – Twickenham: Belair.
Andrew, Moira (1992). With Best Wishes. Twickenham: Belair.
Andrews, R. (1991) The problem with poetry. Open University Press.
Andrews, R. (1994). International Dimensions to the National Curriculum.
Atkinson, P., Davies, B. & S. Delamont (1995). Discourse and Reproduction: Essays in honour of Basil Bernstein. Creskill, NJ: Hampton Press.
Balibar, Etienne & Immanuel Wallerstein (1991[1988]). Race, Nation, Class: ambiguous identities. London: Verso.
Barrs, Myra (1990). Words not numbers: assessment in English. NATE.
Barton, David (1994). An Introduction to the ecology of written language. Oxford: Blackwell.
Bazalgette, Cary (1991). Media Education. London: Hodder & Stoughton.
Beard, Roger (1993). Teaching Literacy Balancing Perspectives. London: Hodder & Stoughton.
Bennet, T. (1990). Outside literature. London: RKP.
Benton, M. & G. Fox (1985). Teaching Literature 9–14. Oxford University Press.
Benton, Michael (1992). Secondary Worlds: literature teaching and the visual arts. Buckinhgam: Open University Press.
Bernstein, Basil & Julia Brannen (1996). Children, research and policy: essays for Barbara Tizard. London: Taylor & Francis.
Bertens, Hans (1995). The idea of the postmodern: a history. London: RKP.
Billington, Rosamund et al. (1991). Culture and Society: a sociology of culture. London: Macmilan.
Blackledge, David & Barry Hunt (1995). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης / μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη. Αθήνα: Έκφραση.
Boal, A. (1992). Games for Actors and non–actors/trans. Adrian Jackson. London: RKP.
Booth, David (1994). Story Drama: reading, writing and role–playing across the curriculum. Markham: Pembroke Publishers Ltd.
Bowker, J. ed. (1991). Secondary Media Education: A Curriculum Statement. British Film Institute.
Brindley, Susan ed. (1994). Teaching English. London: RKP.
Britton, James (19922). Language and Learning. Penguin.
Broadfoot, P. et al. (1990). Changing Educational Assessment: international perspectives and trends. London: RKP.
Broadfoot, Patricia (1996). Education, assessment and society. Buckinhgam: Open University Press.
Brook, P. (19922). The empty space. Pelican.
Brumphit, Christopher ed. (1995). Language Education in the National Curriculum. Oxford: Blackwell.
Buckingham, David (1990). Watching Media learning : making sense of Media Education. London: Falmer Press.
Buckingham, David (1993). Children Talking television: the making of Television Literacy. London: Falmer Press.
Buckingham, David ed. (1993). Reading audiences: young people and the media. Manchester University Press.
Butterfield, Sue (1995). Educational Objectives and National Assessment. Buckinhgam: Open University Press.
Carter, Ronald (1995). Keywords in Language and literacy. London: RKP.
Carter, Ronald (1995). Keywords in Language and Literacy. London: RKP.
Cohen, Philip (1990). Really useful knowledge: photography and Cultural Studies in the transition from school. Chester: Trentam Books.
Cope, B. & M. Kalantzis eds. (1993). The Powers of Literacy : a genre approach to teaching writing. London: Falmer Press.
Cox, Brian (1995). Cox on the battle for the English Curriculum. London: Hodder and Stoughton.
Crinson, Jim & Lesley Leak (1993). Move back the desks: using drama to develop English and cross–curicular themes. NATE.
Czerniewska, Pam (1992). Learning about Writing: the early years. Oxford: Blackwell.
D’Arcy Pat (1989). Making sense, shaping meaning: writing in the context of a capacity–based approach to learning. Portsmouth: Heineman.
Dadds, Marion (1995). Passionate Inquiry and School Development: a story about teacher Action Research. London: the Falmer Press.
Daniels, Harry (1993). Charting the agenda: educational activity after Vygotsky. London: RKP.
Derewianka, Beverly (1990). Exploring how texts work. Primary English Teaching Association.
Easthorpe, A. (1991). Literary into Cultural Studies. London: RKP.
Elliot, J. (1991). Action research for Educational Change. Milton Keynes, Open University Press.
Farrell, Michael (1995). The Blackwell Handbook of Education. Oxford: Blackwell.
Fleming, Michael (1994). Starting Drama Teaching. London: David Fulton Publishers.
Foucault, Michel (1988). Politics, Philosophy, Culture: interviews and other writings 1977–1984 (Kritzman, Lawrence D. ed.). New York: RKP.
Frater, Graham (1995). Criteria or chimera?: standards for assessment and inspection–some problems of definition. NATE.
Fullan, Michael (1993). Change Forces: probing the depths of Educational Reform. London: the Falmer Press.
Giddens, Anthony (1991). Modernity and self–identity: self and society on the Late Modern Age. Cambridge: Polity Press.
Gipps, Caroline & Patricia Murphy (1994). A fair test?: assessment, achievement and equity. Buckinhgam: Open University Press.
Giroux, H. (1994). Disturbing pleasures: learning popular cultures. London: RKP.
Goodson, Ivor F. (1994). Studying curriculum. Open University Press.
Goody, Joan (1995). Opening new worlds: explorations in the teaching of literature with an international dimension. NATE.
Graham, Neil & Jerry George (1992). Marking success: a guide to evaluation for teachers of English. Markham: Pembroke Publishers Ltd.
Green, B. ed. (1993). The insistence of the letter: literacy studies and curriculum theorising. London: Falmer.
Guin Ursula Le (1994). Ο αναρχικός των δύο κόσμων/ μτφρ. Χρήστος Γεωργίου. Αθήνα: Parsec.
Hall, Nigel (1987). The emergence of Literacy. London: Hodder and Stoughton.
Hall, Stuart (1996). Critical Dialogues in Cultural Studies. Routledge.
Hatch, Amos J. & Richard Wisniewski (1995). Life History and Narrative. London: the Falmer Press.
Hawkes, Philip (1996). Ideology. London: Routledge (2 volumes).
Hawthorn, Jeremy (1996). Cunning Passages: new historicism, cultural materialism and marxism in the contemporary literary debate. London: Arnold.
Heath, S.B. (1983). Ways with words: language, life and work in communities and classrooms. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewitt, Roger (1996). Routes of Racism: the social basis of racist action. London: Trentham Books.
Hill, Jennifer (1986). Using Literature in Language Teaching. London: Macmillan.
Hobsbaum, Philip (1996). Metre, Rhuthm and verse form. London: RKP.
Hornbrook, David (1991). Education in Drama: casting the dramatic curriculum. London: Falmer.
Hunt, Peter (?). Criticism, Theory and Children’s Literature. Basil Blackwell. (σε φωτοτυπία)
Kelly, Elinor & Tessa Cohn (1988). Racism in Schools: new research evidence. London: Trentham Books.
Lemke, Jay L. (1995). Textual Politics: discourse and Social Dynamics. London: Taylor and Francis.
Levine, Kenneth (1986). The social context of literacy. London: RKP.
Levine, Josie (1990). Bilingual Learners and the mainstream curriculum: integrated approaches to Learning and the Teaching and Learning of English as a Second Language in Mainstream Classrooms. London: Falmer Press.
Lilltefair, Alison (1991). Reading all types of writing: the importance of genre and register for reading development. Open University Press.
Littlefair, Alison B. (1992). Minibook Series No1: Genres in the Classroom. United Kingdom Reading Association.
Littlefair, Alison B. ed. (1994). Literacy for Life. United Kingdom Reading Association.
Mace, Jane (1992). Talking about Literacy: principles and practice of Adult Literacy Education.London: RKP.
McGregor, Robert & Marion Meiers (1991). Telling the whole story: assessing achievement in English. Hawthorn: ACER.
Meek, Margaret (1988). How texts teach what readers learn. Thimble Press.
Mishler, Elliot G. (1996). Συνέντευξη έρευνας: νοηματικό πλαίσιο και αφήγημα / μτφρ. Ντενίζ Ρώντα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Montgomery, Martin. et al (1992). Ways of Reading: advanced reading skills for students of English Literature. London: RKP.
Moore, Maggie & Barrie Wade (1995). Supporting readers: school and classroom strategies. London: David Fulton Publishers.
Morgan, Wandy et al. (1996). Critical Literacy: readings and resources. Norwood: Australian Association for the Teaching of English.
Muller, Werner (1996). Θέατρο του σώματος και Commedia dell’ arte / μτφρ. Δέσποινα Μαυρομουστάκου. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Murphy, R. & H. Torrance (1988). The changing face of educational assessment. Open University Press.
Murphy, Roger & Patricia Broadfoot (1995). Effective Assessment and the Improvement of Education–a tribute to Desmond Nuttall. London: Falmer.
National Writing Project (1989). Writing and learning. London: Nelson.
Neelands, Jonothan (1984). Making sense of Drama: a guide to classroom practice. London: Heineman.
Neelands, Jonothan (1990). Structuring Drama Work: a hnadbook of available forms in theatre and drama. Cambridge: Cambridge University Press.
Neelands, Jonothan (1992). Learning through imagined experience: the role of drama in the National Curriculum. London: Hodder & Stoughton.
Nodelman, Perry (19922). The Pleasures of Children’s Literature. New York: Longman. (σε φωτοτυπία)
O’Hanlon, Christine ed. (1996). Professional Development through Action Research in Educational Settings. London: the Falmer Press.
O’Neill, John (1995). The poverty of postmodernism. London: RKP.
O’Toole, John (1992). The Process of Drama: negotiating Art and Meaning. London: RKP.
Pilcher, Jane & Stephen Wagg eds. (1996). Thatcher’s Children’s?: politics, childhood and Society in the 1980s and 1990s. London: the Falmer Press.
Plackett, Elizabeth (1995). Developing a whole school approach to reading in the Secondary school. Goldsmiths’ College, UOL.
Protherough, Robert (1983). Developmental Response to Fiction. Open University Press. (σε φωτοτυπία)
Protherough, Robert (1995). The challenge of English in the National Curriculum. London: RKP.
Reynolds, Peter ed (1993). Novel Images: literature in performance. London: RKP.
Rick, Rylance (1987). Debating texts: a reader in 20th century literary theory. Open University Press.
Rosen, Michael ed. (s.a.). A different story: poems from the past. London: English and Media Centre.
Ross, Malcolm et al. (1993). Assessing achievement in the arts. Buckinhgam: Open University Press.
Sadovnick, A.R. ed. (1995). Knowledge and Pedagogy: the Sociology of Basil Bernstein. Norwood, NJ: Ablex.
Salkie, Raphael (1995). Text and Discourse analysis. London: RKP.
Satow Freda & Bill Gatherer (1992). Literacy without frontiers: Proceedings of the 7th European and 28th United Kingdom Reading Association Annual Conference at Heriot–Watt University, Edinburgh, July 1991. United Kingdom Reading Association.
Sheenan, Yanina & Douglas Barnes (1991). School writing: discovering the ground rules. Open University Press.
Sloan, Glenna Davis (1991). The Child as Critic: teaching Literature in Elementary and middle schools. New York: Teachers College, Columbia Univeristy.
Smith, Frank (19852). Reading. Cambridge University Press.
Smith, Frank (1988). Joining the Literacy Club: further essays into Education. London: Heineman.
Stoll, Louise & Peter Mortimor (1995). School Effectiveness and School Improvement. Institute of Education University of London Viewpoint.
Street, Brian (1993). Cross–cultural approaches to literacy. Cambridge University Press.
Stubbs, Michael (19832). Language, Schools and Classrooms. London: RKP.
Swales, John M. (1990). Genre Analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press.
Tambling, Jeremy (1991). Narrative and Ideology. Milton Keunes: Open University Press.
Thompson, Linda (1996). The teaching of poetry: European perspectives. London: Cassell.
Torrance, Harry (1995). Evaluating authentic assessment. Buckinhgam: Open University Press.
Trentam Books Ltd.
Vygotsky, Lev. S. (1978). Mind in Society: the development of higher psychological process. Harvard University Press.
Vygotsky, Lev. S. (1986). Thought and Language. Cambridge: MIT Press.
Walkerdine, Valerie (1990). Schoolgirl fictions. London: Verso.
Wells, Gordon (1986). The meaning makers: children learning language and using language to learn. London: Hodder and Stoughton.
Willis, Paul (1997). Learning to labour: how working class kids get working class jobs. Aldershot: Ashgate.
Wolf, Alison (1995). Competence–based assessment. Buckinhgam: Open University Press.
Woods, P. & M. Hammersley (1993). Gender and ethnicity in schools: ethnographic accounts. London: RKP.
Wooland, Brian (1993). The teaching of Drama in the Primary School. London: Longman.
Wray, David & Jane Medwell (1991). Literacy and language in the Primary years. London: RKP.
Wray, David & Jane Medwell (1994). Teaching Primary English: the state of the art. London: RKP.

No comments: